شركت تعاوني مسكن كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران

شركت تعاوني مسكن كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران درسال 1372، به شماره 96442 در تهران به ثبت رسيده و درحال حاضر با تعداد بيش از 660 نفر اعضاي خود، ميتواند در حوزه عملياتي سراسر ايران، به‌ فعاليت بپردازد

طراحی سایت توسط فراکارانت