شركت تعاوني مسكن كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران

 

شركت تعاوني مسكن كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران درسال ۱۳۷۲، به شماره ۹۶۴۴۲ در تهران به ثبت رسيده و درحال حاضر با تعداد بيش از ۶۶۰ نفر اعضاي خود، ميتواند در حوزه عملياتي سراسر ايران، به‌ فعاليت بپردازد. موضوع فعاليت تعاوني، تهيه زمين با كاربري مسكوني از وزارت مسكن ويا ديگر منابع مجاز و احداث خانه و ويلا و آپارتمان هاي مسكوني در آن و واگذاري آنها به صورت نقد يا مشاركت به‌ اعضا، و همچنين ايجاد تاسيسات عمومي مورد استفاده مشترك آن با رعايت ضوابط قانوني و قراردادهاي منعقده با منابع واگذارنده زمين و اعضا.  خريد واحدهاي مسكوني آماده يا نيمه‌تمام و تكميل و فروش آنها به اعضا و واگذاري واحدهاي مسكوني تكميلي شركت به صورت اجاره به‌ اعضا است. هيات مديره تعاوني مركب از ۵ نفر، و هيات بازرسان مركب از ۳ نفر توسط مجمع عمومي عادي اعضا انتخاب ميشوند. اعضاي تعاوني را تعدادي از فارغ التحصيلان دانشكده فني دانشگاه تهران كه در كانون فارغ التحصيلان دانشكده فني دانشگاه تهران عضو هستند تشكيل ميدهند. همچنين شركت تعاوني مي تواند عضويت ویا مشارکت دانشجویان دانشکده فنی و بستگان فارغ التحصيلان و دانشجویان ويا ساير افراد متقاضي را با رعايت شرايطي كه در اساسنامه پيش بيني شده است، قبول نمايد. نشاني دفتر شركت تعاوني: مهرشهر، بلوار ارم، خیابان دوم شریعتی، مجتمع مسکونی ۱۰۴ واحدی مهرشهر

طراحی سایت توسط فراکارانت