زمین پروژه :شامل ۳ قطعه جمعا به مساحت حدود ۴۳۰۰۰ مترمربع كه پس از كسر مشاعات و فضاهاي عمومي به صورت اختصاصي مابين واحدها تقسيم شده است

محل اجرا : عباسکلا – چالوس

تكميل و بهره برداري : شهريور ۱۳۷۹

کیفیت پروژه : متوسط مرغوب

اجرای پروژه :  عملیات اجرایی پروژه در بهار ۱۳۷۸ آغاز و در شهریورماه ۱۳۷۹ به اتمام رسید و به اعضای پروژه تحویل گردید

ویلا ها : ۶۷ دستگاه واحدهاي مسکونی ويلايي ۲ و ۳ اطاق خوابه به متراژ ۱۰۰ تا ۱۳۰ مترمربع

هزينه پروژه :  ۱۲ ميليارد ريال

طراحی سایت توسط فراکارانت